Tutor Koulutussuunnitelma Office-osaamisen uudistamiseen

Tutor Koulutussuunnitelma sisältää asiantuntijapalvelut seuraavasti:

Tutor Koulutussuunnitelma auttaa selvittämään miten lähellä tai kaukana henkilöstön Office-osaaminen on eri ohjelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tuloksia peilataan työtehtävän vaatimuksiin, käyttöasteisiin ja käyttöprofiileihin. Tulosten perusteella HR saa konkreettisen työkalun osaamisen uudistamiseen. Ehdotuksemme konkreettisiin toimenpiteisiin sisältävät budjetointiin ja päätöksen tekoon tarvittavat tiedot, kuten investoinnin, aikataulun, aikatarpeen ja vaikuttavuuden osalta.

Koulutussuunnitelma ei velvoita asiakasta tilaamaan Tutoring Finlandilta mitään maksullisia palveluja.

1. Office-osaamisen tavoitteiden määrittäminen asiakkaan tarpeiden pohjalta

 • sovitaan asiakkaan kanssa osaamiskartoituksen sisällöstä

2. Osaamiskartoituksen toteuttaminen valikoidulle kohderyhmälle

 • sisäinen tiedottaminen
 • kutsujen lähettäminen
 • osallistumisen aktivointi
 • aikatarve noin 30 minuuttia per osallistuja

3. Kartoitustulosten analysointi ja ratkaisuehdotukset

 • asiantuntija käy tulokset läpi ja laatii aineiston koulutussuunnitelmaa varten
 • asiantuntija laatii personoidut ehdotukset osaamisen uudistamisesta
 • personoidut sisällöt, koulutussessiot, aineistot, työkalut ja aikatarpeet

4. Tulosten presentointi asiakkaalle

 • live-kokous Skype for Business, kesto noin 60 minuuttia
 • mukana asiakkaan henkilöstön kehittämisestä päättävät
 • ohjelmien käyttöasteen vaikutus nykyosaamiseen
 • käyttöprofiilit organisaation hyväksi

5. Osaamisen uudistamisen vaikuttavuus työtehtävien vaatimuksiin

 • ajanhallinta kehittyy
 • jatkuvan kehittymisen mahdollisuus
 • sopivan kokoisia ”annoksia” kerrallaan
 • riippumattomuus esim. lähituesta
 • helposti sovellettavissa käytäntöön
 • syntyy tapa toimia, loogisuus
 • varmuus ja rohkeus uusissa tilanteissa

6. Tulosten toimittaminen asiakkaalle ja konkreettinen ehdotus

 • yhteenveto koko organisaatiosta
 • yksiköittäin / toimenkuvat huomioiden
 • henkilöittäin

Tutoring Finland Oy hoitaa kaiken tämän asiakkaan käyttöön koulutussuunnittelun työkaluksi, kehityskeskusteluiden pohjaksi, rekrytoinnin avuksi ja päätöksen teon avuksi.

Tutoring Finland Oy sitoutuu toteuttamaan laatimansa ehdotuksen mukaisesti kaikki osaamisen uudistamiseen tarvittavat palvelut ehdotuksessa olevalla investoinnilla.

Tulokset ovat Tutoring Finland Oy:n ja Asiakkaan väliseen käyttöön. Koulutussuunnitelman sisältöä ei saa käyttää muuhun ilman Tutoring Finland Oy:n kirjallista suostumusta.

Hinta:
1 190,40 €
(sis. ALV 24.0%)